GMAT is a registered trademark of Graduate Management Admission Council® (GMAC®).

This website is not endorsed or approved by Graduate Management Admission Council® (GMAC®)

Course NEW GMAT

เรียนทุกวันพุธ พฤหัส และศุกร์ เรียนเวลา 10.00 - 13.00

   Course เริ่มเรียน วันพุธที่ 11 มกราคม 2560

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ทั้งสองวัน เรียนเวลา 09.30 - 12.30

   Course เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

สอนสำหรับ เตรียมสอบ NEW GMAT

ดูรายละเอียดคอร์สความรู้เกี่ยวกับ GMAT

GMAT หรือ Graduate management Admission Test

    เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการ เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ จากจำนวน มหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกาทั้งหมด ที่เปิดสอนในสาขานี้ประมาณ 1,300 แห่ง หว่า 850 แห่ง ที่ใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณาการับนักศึกษา

   ลักษณะของข้อสอบจะเป็นข้อสอบแบบข้อเขียน 2 เรื่อง เรื่องละ 30 นาที และเป็นข้อสอบปรนัยตอนละ 25 นาที รวม 7 ตอน ลักษณะของข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งความถนัดของการเขียนในเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถที่นักศึกษา ควรจะมีในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการบริหาร

ภาคการคำนวน

การคำนวณ (Mathematic Ability)
การใช้เหตุผล (Data Sufficiency)
การอ่านกราฟ, แผนภูมิ และตาราง (Statistics)
ภาคที่ไม่ใช่การคำนวณ

การประเมินข้อมูล (Data Evaluation)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
การเปรียบเทียบข้อมูล (Data Comparison)

 

การทดสอบเชาว์และไหวพริบ (Aptitude Test)
การให้คะแนนของ GMAT จะแตกต่างจากการให้คะแนน TOEFL และ GRE คือมีการติดลบ 1 ใน 4 สำหรับข้อที่เลือกผิดทุกข้อ และการรายงานผลที่แตกต่างจาก TOEFL คือ จะเป็นการรายงานคะแนนสำหรับ 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่งจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่งจะพิจารณาดูจากพัฒนาการของนักศึกษา จากผลการสอบที่ได้แต่ละครั้ง

   คะแนน GMAT อยู่ในช่วง 200-800 ผลคะแนนของนักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 250-700 ในส่วนการเขียนเชิงวิเคราะห์ จะมีคะแนนในช่วง 0-6 ผู้ที่ไม่ทำข้อสอบ 2 ชุด คือทั้งการเขียนบทความ และการทำข้อสอบปรนัยจะไม่ได้รับผลคะแนน การสอบ GMAT เนื่องจากถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์

   ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ GMAT ในประเทศไทย เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ อัตราค่าสมัครสอบปัจจุบันเท่ากับ US$ 195.00 และสามารถเลือกวันสอบได้ โดยทาง IIE จัดสอบทุกวันวันละ 1 รอบ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตลอดช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน ไม่มีการจัดสอบในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน การสอบแต่ละครั้งสามารถรับผู้สอบได้ 19 คน

   นักศึกษาสามารถรับใบสมัครและสมัครสอบได้ที่ IIE นักศึกษาสามารถทราบผลการสอบในส่วนที่เป็นปรนัยทันทีหลังจากการสอบ แต่ในส่วนข้อเขียน ทาง IIE จะจัดส่งผลไปให้ภายหลัง ผู้ที่สนใจยังสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMAT ได้ที่ http://www.gmat.org

ข้อดีของการสอนเรา

 • อาจารย์ คาเลย์

  เรียนจบ Massachusetts Institute of Technology (MIT)

  ทางด้าน Cognitive Science (ทางด้านสมองเหมือนหนูดี โฆษณา Brand)

   

     ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10ปี และ อ.คาเลย์สอบ GMAT Part Verbal ได้ 97% (Percentile ที่ 97)

  และได้ AWA 6.0 คือเต็ม นักเรียนที่เคยเรียนกับเรา ปัจจุบันไปเรียนที่ U Top 50 ของอเมริกา เกิน 80% แล้ว (เปิดมาเพียง 2 ปี)

   

  - 5 yrs test prep experience in Thailand: GMAT, TOEFL
  - 10 yrs teaching experience (was a teacher in the US)
  - MIT graduate
  - Can speak Thai, familiar with Thai thinking and can explain Western thinking
  - He has created unique course materials:
  - Summaries of question types and common wrong answers
  - Essential guides and templates for WR and SP
  - Useful expressions and vocabulary that students must know!
  - Thai instructor สอบได้ Math Percentile 99

 • เรียนแบบสอนสด

  ตรวจ Writing โดยอาจารย์ชาว อเมริกันที่จบจาก MIT

  สามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ในเรื่องการเรียนและการสอน

ประสบการณ์จากนักเรียน

 • Thanayut Mingmankong (Ton)

  .”ขอบคุณโรงเรียน Prinncipal ที่ทำให้ผมสอบ GMAT ผ่านตามที่ตั้งใจไว้ ทางสถาบันได้ให้เทคนิคการทำข้อสอบต่างๆมากมายทั้ง Quantitative Part และ Verbal Part โดยไม่ลืมถึงความรู้พื้นฐาน จนทำให้เราไม่ต้องท่องสูตร และท่องเทคนิคไปสอบเพราะเราสามารถใช้จากความเข้าใจของเราจริงๆ ขอบคุณจริงๆครับ”